frasning

Fräsning

Vi erbjuder fräsning av både enkla och mer avancerade detaljer. Vi har både horisontella och vertikala fleroperationsmaskiner, samt en FMS-anläggning. Vi kan bearbeta detaljer upp till 3000 mm längd.

I vår FMS-anläggning kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar på detaljer som inte har så höga antal.

Många av de detaljer vi tillverkar innefattar såväl svarvning som fräsning och ibland även svetsning, där kan vi erbjuda helhetslösningar. Vi har även ett stort nätverk av underleverantörer när det gäller ytbehandling mm.