montering

Montering

montering2I flera fall erbjuder vi våra kunder helhetslösningar. Vi driver projekt där inköp, tillverkning och montage ingår.

Många av de detaljer vi tillverkar innefattar såväl svarvning som fräsning och ibland även svetsning och/eller montage. Där kan vi erbjuda helhetslösningar. Vi har även ett stort nätverk av underleverantörer när det gäller ytbehandling mm.

Såväl egna konstruerade produkter som produkter åt kunder monteras eller delmoteras på vår montageavdelning.


B.R.A Maskiner är lyhörda och mycket professionella, säger Anders Karstensson. De har mycket högt kvalitetsmedvetande.

Bona-loggaAnders Karstenssen, CTO & Senior Vice President Operations