Svarvning

Svarvning

Vi erbjuder svarvning av komplexa detaljer med krav på högsta precision i fleraxliga CNC-maskiner. Vi bearbetar de flesta material i dimensioner upp till 200 mm i vår maskiner.

När det gäller på stångbearbetning kan vi bearbeta upp till 80 mm. När vi bearbetar från kuts kan vi bearbeta upp till 200 mm.

Många av de detaljer vi tillverkar innefattar såväl svarvning som fräsning och ibland även svetsning, där kan vi erbjuda helhetslösningar. Vi har även ett stort nätverk av underleverantörer när det gäller ytbehandling mm.